Privacy Statement

Backfield Group BV, Koningin Julianaweg 12, NL-3791 VB Achterveld is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Statement. Je kunt ons bereiken via info@backfieldgroup.com, telefoonummer +31 653 44 23 92 of via de website www.backfieldgroup.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Backfield Group verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Dat betreft:
・ voor- en achternaam
・ e-mailadres
・ betaal- en adresgegevens indien je voor ons opdrachten uitvoert of diensten van ons afneemt
・ je telefoonnummer als je dat verstrekt bij het afnemen van diensten, zodat we je kunnen bereiken
・ jouw IP-nummer als je onze site bezoek, waarbij wij met name interesse hebben in de landen waar onze bezoekers vandaan komen

Doel van de verwerking
Backfield Group verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
・ inzet van jou op een opdracht
・ verzenden van onze nieuwsbrief, mailing en/of reclamefolder
・ afhandelen van betalingen
・ jou te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
・ jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
・ goederen en diensten bij of door jou af te kunnen leveren
・ analyse van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (optioneel)

Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is. Die kan zijn:
・ Uitvoeren van de overeenkomst die ontstaat doordat jij via of door ons een opdracht uitvoert.
・ Uitvoeren van de overeenkomst die ontstaat doordat jij iets bij ons afneemt/bestelt.
・ Wanneer je op toestemming hebt gegeven voorafgaand aan de gegevensverwerking, bijvoorbeeld voordat wij jou nieuwsberichten sturen of omdat jij ons je CV stuurt.
・ Indien er een wettelijke verplichting bestaat, zoals bij factureren en het voeren van administratie.
・ Als er een gerechtvaardigd belang ontstaat, bijvoorbeeld wanneer wij fiscale aansprakelijkheden willen voorkomen of het risico hierop willen beperken, of wanneer wij fraude willen opsporen en voorkomen.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens
Backfield Group bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Backfield Group verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Backfield Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Backfield Group gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Backfield Group gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we kunnen zien waar onze bezoekers vandaan komen en met wat voor apparaat.
Je kunt je internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Én je kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hulp nodig? Kijk dan op veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.
Op onze website worden cookies geplaatst door derden, zijnde sociale media-bedrijven:
Cookie: Google Analytics
Naam: __utma
Functie: Analytische cookie die het websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking weer in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Backfield Group. En je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om persoonsgegevens die wij van hebben in een computerbestand naar jou of door jou genoemde organisatie toesturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van jouw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van jouw toestemming, of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@backfieldgroup.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij dan een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten
Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiligen van persoonsgegevens
Backfield Group neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@backfieldgroup.com.


Alle rechten voorbehouden Backfield Group BV © Copyright 2018 | Algemene voorwaarden | Privacy