Ons aanbod

 Programma- en projectmanagement

Doelen halen, tevreden opdrachtgevers. Dat is onze missie, zeker ook als het gaat om project- en programmamanagement. Onze mensen kennen de ins en outs van het doen van projecten, nemen de stakeholders mee in de voortgang, maken overzichtelijke rapportages en dashboards en stemmen hun activiteiten nauwkeurig af met de lijnorganisatie en de projectmedewerkers.

Natuurlijk zijn de bekende methodieken bekend (Prince, IPMA, MSP, et cetera) maar we geven daar onze eigen – pragmatische - draai aan. We hanteren de principes van agile werken als de situatie daarom vraagt.

Als gezegd, wij leven van het oppakken en doorvoeren van programma’s en projecten. Kom maar op!

Contract- en leveranciersmanagement

Contract- en leveranciersmanagement (clm) krijgt meer en meer een prominente rol in het management en de besturing van ICT-organisaties.

Daar waar contracten in het verleden onder in de lade verdwenen, liggen deze tegenwoordig op het bureau en worden actief gemanaged. Echter, niet overal en hier is nog een wereld te winnen.

Contract- en leveranciersmanagement verdient zich in het algemeen terug in betere en meer afgestemde contracten, betere relaties met de leveranciers en meer transparantie over de te leveren diensten en de condities waaronder deze geleverd worden. Daarnaast kan door de inrichting van strategisch leveranciersmanagement bewuster naar de prestaties van de huidige en mogelijke toekomstige leveranciers gekeken worden.
Op basis hiervan worden dan de juiste partners aan de organisatie gebonden. 

 Informatiemanagement & ICT- architectuur

Wat is uw businessmodel, de bijbehorende bedrijfsprocessen en informatie-architectuur en hoe leidt dit tot een adequate ICT-architectuur.

Op al deze vragen kunnen wij antwoord geven en uw begeleiden om tot passende (en veilige) inrichting van de informatiehuishouding te komen. Zo bent u voorbereid op de digitale transformatie, het digitaliseren van bedrijfsprocessen of het aansluiten op branche- of landelijke ontwikkelingen.

We stellen roadmaps op, bedrijfs- en ICT-architecturen en zorgen voor commitment hiervoor bij uw management en medewerkers.

Zodat eenieder kan weten welke kant het opgaat met het informatiemanagement en de ICT-architectuur.
Mooie uitdagingen waarbij wij graag voor u de toekomst schetsen!

 Interim Management

Voor de tijdelijke invulling van ICT-managementfuncties kunt u gerust bij ons aankloppen. Onze mensen hebben langdurige leidinggevende ervaring en die zetten zij met veel energie en plezier uw organisatie in.

Afhankelijk van uw vraag vullen onze mensen hun rol in, dit kan puur ter overbrugging zijn van een interim-periode maar het kan ook juist zijn omdat u uw organisatie een volgende stap wilt laten maken. Nogmaals, voor beiden kunt u bij ons aankloppen!

 BCM | BRM

Business Continuity Management (BCM) is voor onze klanten een belangrijk aandachtpunt. Weet u wat u moet doen als zich een risico optreedt met een grote impact op uw bedrijfsvoering? Wij leveren wij diensten gebaseerd op het analyseren van uw bedrijfsprocessen en de daaraan gekoppelde risico’s. Op basis van deze analyse kunnen wij de maatregelen definiëren, implementeren én oefenen. Wij gaan dus verder dan alleen het opstellen van een BCP) Business Continuity Plan). Vervolgens kunnen wij de medewerkers trainen en coachen in het zelf onderhouden van de BCM-processen.
Wilt u ook voorbereid zijn op risico’s die u op dit moment zelfs nog helemaal niet voorziet, dan gaan we met Business Resilience Management (BRM) nog een stap verder. Wij zorgen dat uw organisatie klaar is om zelfs de grootste crisis te lijf te gaan; voor situaties waar u met de risico-inventarisaties niet aan gedacht had. Doel is om alsdan te zorgen dat uw bedrijf zo’n crisis overleeft. We definiëren de BRM-organisatie, stellen met hun het BRM-plan op, waarna we hun kunnen coachen en trainen.

 ICT Organisatie- en strategie

Het positioneren, (her)definiëren of optimaliseren van ICT-organisaties kunt u rustig aan ons overlaten. Wij kijken met een scherp oog wat passend is voor uw organisatie. Of heeft u vragen over zelf doen of uitbesteden. Of kiezen voor de Cloud. We nemen u mee in de voor- en nadelen en de gevolgen voor uw organisaties bij het maken van de keuze en adviseren u over de voor u beste opties.

Dergelijke keuzes hebben altijd gevolgen voor de benodigde competenties van uw ICT-medewerkers, de opbouw van uw organisatie en de relatie met uw interne (of externe) klanten.

 Sourcing | Transitie | Retransitie

Is er gekozen voor outsourcing of gaat u stappen naar de Cloud zetten, dan zullen er requirements gesteld moeten worden voor de te kiezen oplossing en vooral ook aan de leveranciers van diensten.

Het gehele traject om te komen tot de, voor uw organisatie, juiste oplossing en leverancier(s) begeleiden we, doen aanbestedingen/RfP’s, stellen de contracten op en zorgen ook voor de transitie – en/of retransitie (exit) - van de huidige naar de nieuwe situatie.

Dit is zeker niet zo eenvoudig als hier wordt voorgesteld maar als het goed is merkt u daar als opdrachtgever weinig van.


Alle rechten voorbehouden Backfield Group BV © Copyright 2018 | Algemene voorwaarden | Privacy